Doing our part

for cleaner future

BIOSO4

BioSO4 Oy on erikoistunut vihreän kemian vedenpuhdistusratkaisuihin pyrkien kierrätettäviin ja mahdollisimman jätteettömiin prosesseihin yhdessä asiakkaiden oman osaamisen kanssa. 

BioSO4 Oy on kehittänyt uusia vedenkäsittelytuotteita ja toimii kansainvälisten kaivoskemikaalien valmistajien jakelijana. BioSO4 Oy aloitti kaupallisen toimintansa vuonna 2018. Ensimmäinen tuotteemme oli patentoitu BioSO4-biopolymeerimenetelmä, jossa rikki, sulfidi, sulfaatti, tiosulfaatti, sulfiitti, bisulfiitti tai metabisulfiitti otetaan talteen selektiivisesti kaasuista ja nesteistä. Biopolymeeri voidaan kierrättää käytön jälkeen ja menetelmällä kerätty rikkiyhdiste on mahdollista käyttää kiertotaloustuotteena.  Biopolymeerin valmistuksen sivutuotteita käytetään kiinteänä adsorbenttina raskasmetallien poistossa ja nestemäinen biopolymeeri toimii BioSO4-flokkulanttina jäteveden käsittelyssä.

Helmikuussa 2019 BioSO4 Oy aloitti kansainvälisen rikastuskemikaalien jakelutoiminnan ja on nyt aktiivinen rikastuskemikaalien jakelija Euroopassa sekä useissa Euroopan ulkopuolisissa maissa. 

 

Ota yhteyttä

Lasse Moilanen
+358 50 3888 473
lasse.moilanen@bioso4.com

Janne Kankkunen
+358 44 585 5950
janne.kankkunen@
bioso4.com