Veden ja kaasujen puhdistustuotteet

BioSO4-biopolymeerit ovat tehty jätteettömällä valmistusmenetelmällä käyttäen raaka-aineena elintarviketeollisuuden sivuvirtatuotteita. Yhteistyössä asiakkaittemme kanssa tarjoamme räätälöityjä sekä ympäristöystävällisiä vedenkäsittelyratkaisuja ja olemme ratkaisseet jo useita ympäristöhaasteita. Korkealaatuisten tuotteiden lisäksi tarjoamme tietotaitoa, tuotekehitystä muuttuvissa olosuhteissa sekä kustannustehokkaan kansainvälisen logistiikan tuotteillemme.

Kehittämämme vedenpuhdistusmenetelmän merkittävin etu on tehokas ja tarkka rikin sekä metallien (mm. koboltin, kuparin, lyijyn, nikkelin, skandiumin ja sinkin) talteenotto erilaisista prosessi- ja jätevesistä. Rikin talteenotossa menetelmä toimii hyvin laajalla pitoisuusalueella (10-10 000 mg/l) ja on lähes riippumaton mm. natrium- ja kalsiumpitoisuuksista. Olemme myös kehittäneet selektiiviset talteenottoratkaisut typen ja fosforin poistoon vesistä ja kaasuista.

Teknologiamme voidaan liittää asiakkaan prosesseihin joko jatkuvatoimisina talteenottomoduuleina tai helposti asennettavina passiivisuodatinratkaisuina. Perussuodatinmallien koot ovat 0,8m3-20m3. Teknologiamme on räätälöity soveltuvaksi asiakkaiden haastavimpiinkin prosesseihin. 

Olemme kehittäneet nopean ja tarkan menetelmän analysoida erilaisten ksanttaattien (PAX, PBX, PEX, PIAX, SEX, SIBX, SIPX) pitoisuudet kaupallisista tuotteista sekä ympäristövesistä. Eri ksantaattien laatu ja määrä, hajoamistuotteet ja mahdolliset epäpuhtaudet voidaan analysoida asiakkaille toimitettavista eristä. Meidän korkeassa tuotepuhtaudessa olevat ksantaatit ja tarkat analyysimenetelmät mahdollistavat ksantaattien optimaalisen annostelun. Saman menetelmän avulla voidaan selvittää myös monen muun rikastuskemikaalin tuotepuhtaus. 

Tuotteemme:

 

 • Bioflokkulantit
 • Biokoagulantit
 • Etikkahappo
 • Flokkulantit
 • Koagulantit
 • Raskasmetallien adsorbentit (koboltti, kupari, lyijy, nikkeli, skandium ja sinkki)
 • Rikinpoiston adsorbentit kaasuille ja nesteille
 • Sitruunahappo
 • Typen- ja fosforinpoiston adsorbentit

 

Palvelumme:

 • Laboratorio- ja kenttäanalyysit
 • Tuotetestaus ja pilotointi
 • Kemialliset vedenkäsittelymenetelmät
 • Laite- ja prosessisuunnittelu
 • Kansainvälinen logistiikka ja myynti
 • tuotteiden regenerointipalvelu
 • Tekninen asiakaspalvelu

Ota yhteyttä

Lasse Moilanen
+358 50 3888 473
lasse.moilanen@bioso4.com

Janne Kankkunen
+358 44 585 5950
janne.kankkunen@
bioso4.com