Rikastuskemikaalit

Tarjoamme laajan valikoiman REACH-rekisteröityjä rikastuskemikaaleja suurilta kansainvälisiltä valmistajilta. Korkeassa tuotepuhtaudessa olevien tuotteiden lisäksi tarjoamme rikastuskemikaalien käyttöön liittyvää tuote- ja käyttötietoa, tarjottujen tuotteiden laadun tarkkailua, tuotteiden käytön ympäristövaikutusten seurantaa ja kustannustehokasta logistiikkapalvelua.

Vahvuutemme rikastuskemikaaleissa on laaja tuoteportfolio ja hyvä tietotaito rikastuskemikaalien kemiasta sekä niiden ympäristövaikutuksista. Yhdessä asiakkaittemme kanssa olemme ratkaisseet useita vaahdotukseen ja rikastuskemikaaleihin liittyviä haasteita.

Tuotteemme:

 • Ksantaatteja 170 kg tynnyreissä ja 850 kg puulaatikkopakatuissa suuursäkeissä
  • Kaliumamyyliksantaatti (PAX)
  • Kaliumbutyyliksantaatti (PBX)
  • Kaliumetyyliksantaatti (PEX)
  • Kaliumisoamyyliksantaatti (PIAX)
  • Natriumetyyliksantaatti (SEX)
  • Natriumisobutyyliksantaatti (SIBX)
  • Natriumisopropyyliksantaatti (SIPX)
 • Danafloat – tuotteet Cheminovalta
  • Danafloat 067 (aryyliditiofosforihapon vesiliukoinen suola)
  • Danafloat 245 (dialkyyliditiofosfaatin vesiliuos)
  • Danafloat 262 (tionokarbataattityyppinen veteen liukenematon kokoajakemikaali)
  • Danafloat 271 (dialkyyliditiofosfaatin js merkaptobentsotiatsolin vesiliuos)
  • Danafloat 507, 507E (dialkyylidititofosfaatin ja tionokarbamaatin vesiliuos)
  • Danafloat 527 E (dialkyyliditiofosfaatin ja tionokarbamaatin vesiliuos)
  • Danafloat 871 (dialkyyliditiofosfaatin ja merkaptobentsotiatsolim vesiliuos)

 • Kuparisulfaatti, tekninen ja rehulaatu
 • Vaahdotteet (alkoholi- ja glykolipohjaiset sekä niiden sekoitukset)
 • Jauhinkappaleet, jauhinkuulat, jauhintangot
 • Metyyli-isobutyylikarbinoli (MIBC)
 • Natriummetabisulfiitti
 • Natriumsulfiitti
 • Sinkkisulfaatti

Ota yhteyttä

Lasse Moilanen
+358 50 3888 473
lasse.moilanen@bioso4.com

Tommy Nordqvist
+46 70 537 7970
tommy_nordqvist@yahoo.se